Werkzaamheden als deelnemer

Werkzaamheden buiten

alsdeelnemerklLeer-werkbedrijf
Buiten Gewoon stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.
Buiten Gewoon leer-werkbedrijf is een vernieuwend en regionaal leer- werkbedrijf. Er worden
mogelijkheden geboden voor arbeidsontwikkeling in een omgeving gericht op de groenvoorziening.
Je kan hierbij denken aan het onderhouden van gemeentelijk groen of het aanleggen van tuinen.
Hiermee rekening houdend met de individuele ontwikkeling en capaciteiten voeren wij
werkzaamheden uit voor de lokale ondernemers en/of gemeentes. De lokale ondernemers
(hoveniers, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer ed.) schakelen ons in bij het uitvoeren van
hun opdrachten.
Door deze samenwerking vindt er een win-win situatie voor beiden partijen. De deelnemers werken ‘in’ en ‘voor’ de samenleving waarbij geen onderscheid is, tussen de werknemers. Doordat we op deze unieke wijze samenwerken werk je al deelnemer in een ‘echt’ bedrijf en levert het bij voldoende ontwikkeling wellicht een arbeidscontract op.

Dagbesteding
De werkzaamheden variëren uiteraard en hangen af van de talenten van ieder individu.
Buiten Gewoon richt zich vooral op activiteiten buiten in de natuur. Voorbeelden van werkzaamheden die buiten uitgevoerd worden zijn het onderhouden van onze groentetuin en kwekerij. Ook hebben we een eigen houtkloverij.
Voor alle werkzaamheden geldt dat het in ieder geval gebeurt onder goede begeleiding en waar nodig is zal met behulp van scholing kennis worden bijgebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus bosmaaien of snoeien.

Werkzaamheden binnen
Uiteraard bieden wij ook werkzaamheden binnen aan. We hebben een grote werkplaats waar
we onder andere in opdracht van particulieren en bedrijven meubels maken. Ook licht inpakwerkbehoort tot de mogelijkheden. Als de deelnemer zelf een idee heeft, wat hij of zij graag wil doen, bekijken we samen naar de mogelijkheden. Met leuke ideeën proberen we altijd rekening te houden.

Opleiding
Opleiden vinden wij erg belangrijk binnen Buiten Gewoon. Waar nodig bieden wij vakgerichte en praktijkgerichte cursussen aan zoals bosmaaien, straten, kettingzaag etc. Dit doen wij in samenwerking met erkende opleidingen welke uiteraard beloond wordt met een certificaat en/of diploma.

Ook tijdens het werken zijn wij continu bezig om de deelnemer te scholen. Deze vorm van scholing is ‘training on the Job’. Ons motto is doen. Hierdoor is het voor deelnemers makkelijker om de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk. Een ander voordeel van trainen en coachen ‘on the job’ is dat deelnemers gelijk feedback krijgen in de eigen werksituatie en zodoende nieuwe vaardigheden direct kunnen uitproberen. Tenslotte krijgen deelnemer de kans om met de nieuwe vaardigheden succeservaringen op te doen.

En meer…
Voor de rest vinden we het belangrijk om ook eens andere activiteiten met elkaar te doen,
zoals een excursie naar een kwekerij of een bedrijfsbezoek.