Voor wie?

Mensen met een indicatie voor dagbesteding kunnen direct bij ons terecht. Ook mensen die dit nog niet hebben, maar die zelf denken of waarvan de familie of (huis)arts denkt, dat zij in aanmerking komen voor zorg en begeleiding, helpen wij op weg met het aanvragen van deze indicatie bij het Gebiedsteam van uw gemeente.

 

 

Wie kunnen er bij ons terecht?

  • Mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem
  • Mensen met een burn-out
  • Mensen met een stoornis in het autismespectrum
  • Jeugdigen/jeugdzorg
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • Leerlingen van speciaal onderwijs

Wij zijn in het bezit van eigen vervoer. Dus wij kunnen de deelnemers vervoeren vanuit diverse plaatsen in de regio naar onze locatie in Heerenveen.