Buitengewoon genoemd in publicatie ‘Project Fryslân Werkt!’

In de arbeidsmarktregio Fryslân hebben veertien gemeenten de handen ineengeslagen om in aanmerking te komen voor ESF Actie A. ESF Actie A biedt subsidie
aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden of gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In het eindrapport wordt Buitengewoon ook genoemd, zie pagina 13: Fryslan Werkt nov 2013